Over

Plantmapping brengt door microscopisch onderzoek de opbouw en ontwikkeling van planten in beeld.

Door de schematische verslaglegging van de plantopbouw kunnen plantfysiologische ontwikkelingen geanalyseerd worden wat uiteindelijk een bijdrage levert aan de economische waarde van het plantmateriaal en/of teeltwijze.

We hebben nu ruim 10 jaar ervaring met deze analyse. De resultaten worden gebruikt door diverse bedrijven.

Adviesbedrijven kunnen met deze microscopische analyses groei- en ontwikkelingsmodellen in een vroeg stadium aanpassen. Ook kunnen de adviseurs hun clienten gefundeerd hun advies geven omdat ze in een vroeg stadium (7500 groeigraaduren ofwel 6 weken voor de ontwikkelingen met het oog waarneembaar zijn) op de hoogte zijn van de plantontwikkeling.

Telers kunnen gefundeerd teeltmaatregelen nemen. Zo kan een aardbeiteler zijn stookregime in de wintermaanden afstemmen op de ontwikkeling van de plant. Ook is het mogelijk een gefundeerde keuze van plantmateriaal te maken die past bij zijn optimale teeltstrategie.

Plantenkwekers kunnen de plantontwikkeling volgen tijdens de teelt. Als er maatregelen genomen moeten worden zoals afdekken tegen de koude of een extra bemesting kunnen die genomen worden.

Comments are closed.